Giới thiệu

Iris Cruise

Là đóa hoa thay lời cảm ơn đầy ắp yêu thương của người con dành cho cha, Iris Cruise ra đời với sứ mệnh kết nối quá khứ - hiện tại – tương lai, mang trong mình ngọn lửa của đam mê và hy vọng cho khởi đầu mới. 

Mỗi hải trình là một “tấm vé thông hành” đưa các thế hệ, các nền văn hoá gặp nhau, chia sẻ và giao lưu những câu chuyện đời thú vị trong xúc cảm chân thành.