Chính Sách Bảo Mật

IRIS CRUISE thu thập thông tin cá nhân nào và thông tin đó được sử dụng như thế nào?
Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi trừ khi bạn chọn mua hàng hoặc đăng ký nhận một trong các bản tin email hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi.

Thực hiện giao dịch mua
Để đặt chuyến du lịch với IRIS CRUISE, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân như tên, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và ngày hết hạn, địa chỉ thanh toán thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, số điện thoại, địa chỉ email và tên hoặc tên của bất kỳ người nào đi cùng bạn. Chúng tôi yêu cầu thông tin này để có thể xử lý, thực hiện và xác nhận đặt chỗ và giao dịch của bạn và thông báo cho bạn về tình trạng của chúng. Nếu bạn đặt chỗ cho một hoặc nhiều du khách khác, bạn sẽ cần đảm bảo rằng mỗi du khách khác đồng ý trước rằng bạn có thể tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp một số thông tin về đặt chỗ của bạn cho bạn hoặc những người khác được bạn ủy quyền để nhận thông tin đó.
Khi bạn đặt chuyến du lịch với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi số điện thoại liên lạc. Chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại đó trong trường hợp chúng tôi cần thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến việc đặt chỗ hoặc chuyến đi của bạn, chẳng hạn như những thay đổi do chuyến đi bị hoãn, thời tiết khắc nghiệt và hủy chuyến. Chúng tôi có thể sử dụng tin nhắn văn bản để cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật như vậy. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động làm số liên lạc cho chuyến đi, bạn đồng ý rằng bạn đang cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý rõ ràng của bạn để nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản từ IRIS CRUISE liên quan đến đặt chỗ của bạn. Nếu bạn không muốn nhận các bản cập nhật chuyến đi này trên điện thoại di động của mình, vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số điện thoại khác.

Khảo sát trực tuyến
IRIS CRUISE coi trọng ý kiến ​​và bình luận của các thành viên, vì vậy chúng tôi thường xuyên tiến hành các cuộc khảo sát trực tuyến. Việc tham gia các cuộc khảo sát này là tùy chọn. Thông thường, chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin chúng tôi thu thập được và sử dụng thông tin đó để cải thiện Dịch vụ IRIS CRUISE và phát triển nội dung, tính năng và chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Những người tham gia khảo sát sẽ ẩn danh trừ khi có quy định khác trong khảo sát.

Ghi nhật ký tự động dữ liệu phiên
Chúng tôi tự động ghi nhật ký thông tin chung về khách hàng kết nối máy tính với Internet truy cập vào web, mà chúng tôi gọi là "dữ liệu phiên". Dữ liệu phiên bao gồm những thông tin như thông tin thiết bị, địa chỉ IP, hệ điều hành và thông tin phần mềm trình duyệt, và tất cả các hoạt động do người dùng thực hiện khi sử dụng IRIS CRUISE. Chúng tôi thu thập dữ liệu phiên vì nó giúp chúng tôi phân tích những thông tin như mục nào mà khách truy cập có khả năng nhấp vào nhiều nhất, cách khách truy cập nhấp qua trang web, có bao nhiêu khách truy cập vào các trang khác nhau trên trang web, khách truy cập vào trang web ở lại bao lâu và họ truy cập thường xuyên như thế nào. Nó cũng giúp chúng tôi chẩn đoán sự cố với máy chủ của mình và cho phép chúng tôi quản lý hệ thống tốt hơn. Có thể xác định Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của khách truy cập từ địa chỉ IP và vị trí địa lý gần đúng của điểm kết nối của người đó.

Dịch vụ của bên thứ ba
Chúng tôi có thể cho phép bạn truy cập các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook và Twitter cho phép bạn chia sẻ Nội dung đã gửi đã chọn của mình với các dịch vụ đó và nhập thông tin về những người bạn kết nối trên các dịch vụ khác đó để bạn có thể kết nối với họ bằng dịch vụ của chúng tôi. Một số dịch vụ của bên thứ ba đó cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin từ tài khoản của bạn và ở đó để nâng cao và cá nhân hóa việc bạn sử dụng Dịch vụ của IRIS CRUISE. Ví dụ: bạn có thể cho phép Facebook cho chúng tôi biết bạn bè trên Facebook của bạn là ai để bạn có thể theo dõi hoạt động của họ. Bạn có thể, bất cứ lúc nào, điều chỉnh cài đặt Facebook của mình để xóa tính năng này bằng cách thay đổi tùy chọn của bạn trên trang web. Bạn cũng có thể sửa đổi thêm cài đặt quyền riêng tư của mình với các dịch vụ khác đó trực tiếp. Thông tin cụ thể về vị trí. Nếu bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ vị trí của chúng tôi, bạn có thể gửi cho chúng tôi thông tin vị trí. Thông tin này có thể tiết lộ vị trí thực tế của bạn, chẳng hạn như dữ liệu GPS hoặc có thể không, chẳng hạn như khi bạn gửi địa chỉ để xem các lựa chọn khách sạn tại vị trí đó. Chúng tôi sử dụng thông tin vị trí của bạn

để xử lý và cá nhân hóa các yêu cầu của bạn, chẳng hạn như bằng cách điền trước tên thành phố khi bạn đang tìm kiếm một khách sạn gần đó. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin vị trí để hỗ trợ, phát triển các tính năng mới, trải nghiệm người dùng tốt hơn và cải thiện chất lượng chung của IRIS CRUISE.

Khác
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thêm hoặc cải thiện các dịch vụ có sẵn bằng cách sử dụng IRIS CRUISE. Trong phạm vi các dịch vụ này được bạn cung cấp và sử dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để tạo điều kiện cho dịch vụ được yêu cầu. Ví dụ, nếu bạn gửi email cho chúng tôi với một câu hỏi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin như địa chỉ email, tên và bản chất của câu hỏi, để trả lời câu hỏi của bạn. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin đó để hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện dịch vụ IRIS CRUISE và dễ sử dụng hơn.

Thông tin cá nhân của tôi sẽ được chia sẻ với ai?
Khi bạn đặt chuyến du lịch bằng trang web IRIS CRUISE, chúng tôi chỉ cung cấp cho hãng du thuyền hoặc Nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan một phần thông tin cá nhân của bạn cần thiết để thực hiện thành công các sắp xếp du lịch của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của tất cả các Nhà cung cấp bên thứ ba đó vì chính sách của họ có thể khác đáng kể so với Chính sách quyền riêng tư này.
Chúng tôi sử dụng thông tin phi cá nhân ở dạng tổng hợp để xây dựng các dịch vụ trực tuyến chất lượng cao hơn, hữu ích hơn bằng cách thực hiện phân tích thống kê về các đặc điểm và hành vi chung của khách hàng và khách truy cập của chúng tôi, và bằng cách đo lường thông tin nhân khẩu học và sở thích liên quan đến các lĩnh vực cụ thể trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thống kê ẩn danh dựa trên dữ liệu này cho các nhà cung cấp, nhà quảng cáo, chi nhánh và các đối tác kinh doanh hiện tại và tiềm năng khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp đó để thông báo cho các bên thứ ba này về số lượng người đã xem và nhấp vào liên kết đến trang web của họ.

Những biện pháp bảo vệ nào được áp dụng để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị mất, sử dụng sai hoặc thay đổi?
Mặc dù không có trang web nào có thể đảm bảo an ninh hoàn toàn, chúng tôi đã triển khai các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy cho các chức năng kinh doanh được phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn giữa hệ thống của bạn và hệ thống của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập để giúp ngăn chặn những người không được ủy quyền truy cập vào thông tin của bạn.

Tôi nên biết những thông tin nào khác về quyền riêng tư của mình?
Khi sử dụng IRIS CRUISE, bạn có thể thấy các liên kết đến các trang web, ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn sẽ sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của một công ty khác. Ngoại trừ những điều được nêu ở đây, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của tất cả các trang web đó vì chính sách của họ có thể khác đáng kể so với Chính sách bảo mật này. Xin hãy rất cẩn thận, có trách nhiệm và cảnh giác với thông tin này, đặc biệt là khi bạn trực tuyến.
Ngoài các trường hợp được mô tả ở trên, IRIS CRUISE có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu được pháp luật, lệnh của tòa án yêu cầu, theo yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác, hoặc nếu tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc nên làm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo vệ quyền hoặc tài sản của IRIS CRUISE hoặc các công ty liên kết hoặc khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai có thể gây trở ngại cho quyền hoặc tài sản của chúng tôi, dù cố ý hay vô tình, hoặc khi bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó.

Thông tin về "lừa đảo"
Chúng tôi không và sẽ không, bất cứ lúc nào, yêu cầu thông tin thẻ tín dụng của bạn hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác trong email hoặc liên lạc qua điện thoại không an toàn hoặc không được yêu cầu. Trộm cắp danh tính và hành vi hiện được gọi là "lừa đảo" là mối quan tâm lớn đối với chúng tôi. Bảo vệ thông tin để giúp bảo vệ bạn khỏi hành vi trộm cắp danh tính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Chính sách bảo mật này được sửa đổi lần cuối vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc bổ sung Chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào về cách IRIS CRUISE sử dụng thông tin cá nhân sẽ được mô tả trong các phiên bản Chính sách bảo mật này trong tương lai. Những thay đổi về Chính sách bảo mật sẽ áp dụng cho thông tin được thu thập từ ngày chúng tôi đăng Chính sách bảo mật đã sửa đổi, cũng như thông tin hiện có mà chúng tôi nắm giữ. Nếu bất kỳ thay đổi nào được đề xuất là không chấp nhận được đối với bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi bằng cách gửi email đến: Info@legacy-voyages. Tất nhiên, bạn luôn có thể gửi mối quan tâm liên quan đến Chính sách bảo mật hoặc các hoạt động bảo mật của chúng tôi qua email bằng cách nhấp vào cùng một liên kết. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật trong dòng chủ đề của bạn. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi tại bất kỳ